مشاوره آنلاین با دکتر احمد کاویانی در سامانه روبان
       
آدرس وب سایت: www.rubanapp.com 
آدرس اینستاگرام: @ruban_app 

در جراحی سرطان سینه، اگر قسمتی از سینه باقی گذاشته شود، بیماری عود نمی کند؟

در درمان سرطان پستان هدف اصلی امور درمانی کنترل بیماری است و درشرایطی که از نظر کنترل بیماری حالت مشابهی بین راههای مختلف درمانی وجود داشته باشد، ترجیح داده می شود که پستان بیمار حفظ شود. می شود حدس زد که این موضوع  مورد توجه بیماران و پزشکان قرار گرفت و باعث شد که طی حدود 30 سال، روز به روز به مواردی که امکان حفظ پستان بیمار وجود داشت افزوده گردید. علیرغم این پیشرفت ها هنوز موضوع بد شکلی پستان بخصوص پس از درمان با اشعه (رادیوتراپی) موضوعی اساسی و محدود کننده برای این روشهای درمانی بود و طبیعتاً می بایست فکری می کرد.

 از حدود 6 سال پیش ابتدا جراحان فرانسوی و سپس سایر جراحان در سراسر دنیا نگرش خود را به جراحی سرطان پستان تغییر دادند. در حقیقت آنچه باعث ایجاد تحولی اساسی در تکنیک های جراحی پستان در سالهای اخیر شده است ماحصل همین تغییر نگرش است بدین معنی که امروزه عقیده بر این است که برای بیمار مبتلا به سرطان پستان که بخاطر وجود بیماری سرطانی دچار ضربه روحی شدیدی شده است می بایست کاری کرد که او کمترین رنج را پس از جراحی پستان ببرد. حتی برخی جراحان پا را از این نیز فراتر گذاشته اند و معتقدند این صدمه روحی ناشی از پی بردن به بیماری سرطانی را باید با زیباتر کردن پستان مبتلا در درجه اول و هر دو پستان در نهایت، جبران نمود. به لطف این تغییر نگرش بود که سعی شد تکنیک های جراحی زیبایی پستان در درمان سرطان پستان بکار گرفته شود، پس از آن با پیشرفت این تکنیک ها و با توجه به محدودیت¬هایی که روشهای جراحی زیبایی داشت، تکنیک های اختصاصی دیگری پا به عرصه جراحی گذاشت که از آن با نام جراحی های انکوپلاستیک نام برده می شود. این تکنیک ها که با هدف توأم سازی جراحی های زیبایی پستان در درمان سرطان پستان است روز به روز در حال گسترش است. شاید به جرأت بتوان گفت که این تحول باعث شده است کیفیت زندگی بسیاری از بیماران بمراتب بالاتر رفته و وجود بیماری سرطانی در بیمار را برای بیمار قابل تحمل تر کرده است. در این روشها علاوه بر حفظ شکل ظاهری و زیبایی پستان نسج بیشتری از اطراف تومور برداشته می شود و پر واضح است که از نظر سرطان شناسی نیز احتمال عود و بروز مشکلات ناشی از سرطان برای بیمار بمراتب کمتر است و بنابر این ارزش این جراحی ها در کنترل بیماری مشابه ماستکتومی یا برداشتن پستان است.

البته باید دانست که در مواردی که روز به روز محدودتر می شود هنوز ماستکتومی (برداشتن کامل پستان) درمانی صحیح و کامل است ولی همانگونه که ذکر شد این بیماران معمولاً درصد کمتری از بیماران را تشکیل می دهند.

 بنابراين و به طور خلاصه مي توان گفت كه امروزه در اغلب موارد سرطان پستان و بويژه در مواردي كه بيماري در مراحل اوليه تشخيص داده شده باشد، نتايج درماني با انجام عمل جراحي "برداشتن تمام پستان" موفقيت درماني معادل "جراحي هايي كه در آن قسمتي از سينه برداشته ميشود" مي باشد و احتمال عود بيماري در هر دو روش برابر بوده و بسيار كم است.