مشاوره آنلاین با دکتر احمد کاویانی در سامانه روبان
       
آدرس وب سایت: www.rubanapp.com 
آدرس اینستاگرام: @ruban_app 

آیا جراحی های زیبایی پستان باعث ایجاد سرطان نمی شود؟

 

 

 

سالها، در بین عوامل خطر مؤثر در ایجاد سرطان، جراحی های قبلی پستان بعنوان یک عامل خطر درنظر گرفته می شد. البته مطالعات بعدی نشان داد که جراحی، به خودی خود نمی تواند به عنوان یک عامل خطر باشد. درحقیقت مشخص گردید که تنها در مواردی که علت اصلی انجام جراحی، انواع خاصی از بیماریهای پستان باشد که خود عامل زمینه ساز سرطان پستان هستند، باعث  احتمال ایجاد سرطان افزایش می یابد.  آنچه امروزه بر آن تأکید می شود این است که انجام جراحی های زیبایی پستان، باعث افرایش خطر یا ایجاد سرطان پستان نمی شود.

 

آنچه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، این نکته است که جراحی های زیبایی پستان که برای کوچک کردن پستان انجام می شود، باعث ایجاد تغییراتی در پستان می شود که اگرچه سرطانی نیست، ولی باعث می شوند که معاینات بعدی، ماموگرافی و یا سایر روشهای تشخیصی از دقت کافی برخوردار نباشد. بنابراین بعنوان مثال در بسیاری از موارد، بیمارانیکه در سنین جوانسالی یا میانسالی تحت جراحی های زیبایی برای کوچک کردن پستان یا بزرگ کردن پستان با پروتز قرار می گیرند، لازم است برای بررسی های مورد نیاز در سنین بالای 50-40 سالگی درصورت نیاز از MRI بجای ماموگرافی استفاده شود.