به همراه دکتر تاجیما رییس انجمن آسیا اقیانوسیه پیشگیری از سرطان در  محل پنجمین کنگره آسیایی

آوریل 2010 استانبول ترکیه

With Dr Tajima, President of APOCP, April 2010, Turkey

 

ژوييه 2003 دانشگاه  مك گيل مونترال كانادا  

Mcgill university- Montreal 2003

 

مسابقات سراسری شنا دی ماه 1388 به همراه استاد دکتر ظفرقندی و سایر اعضا