یکی از مهمترین سرفصل های مهم فعالیت های دکتر کاویانی انجام امور پژوهشی است.  از این روست که ایشان در زود ترین زمان ممکن از مرتبه دانشیاری به درجه استادی در دانشگاه علوم پزشکی تهران که معتبر ترین و بزرگترین دانشگاه علوم پزشکی کشور است ارتقا یافته اند.

شاید به جرات بتوان گفت که این دپارتمان از معدود مجموعه های پژوهشی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی و بدون در اختیار داشتن بودجه های دولتی مشغول به کار است.

اصل اول و غیر قابل تغییر در این دپارتمان این است که انجام پژوهش ها، صرفا در حد انجام تحقیق و بررسی بر روی اطلاعاتی الکترونیک بیماران است که در روند معمول درمانی آنان جمع آوری می شود و هیچ پژوهشی به عنوان یک اقدام جدید و یا آزمایشی بر روی بیماران انجام نمی شود.

در این دپارتمان علاوه بر دکتر کاویانی، 3 نفر از پزشکان و چهار نفر از همکاران محقق غیر پزشک مشغول به فعالیت می باشند.

اهم فعالیت های این دپارتمان به شرح زیر است:

1. جمع آوری و ثبت الکترونیک تمام اطلاعات بیماران:

در این مرکز در حال حاضر یکی از بزرگترین بانک های اطلاعاتی بیماران مبتلا به سرطان پستان وجود دارد که با دقت از آن ها مراقبت می شود.

2. پالایش اطلاعات و نظارت دائمی بر کامل و قابل اتکا بودن اطلاعات:

به جرات می توان گفت کامل ترین پرونده ای الکترونیک بیماران در کشور در این موسسه با حوسله و دقت بسیار بالا نگهداری می شود.

3. همکاری با مراکز دولتی و دانشگاهی در داخل  وخارج از کشور برای انجام پژوهش های چند مرکزی:

در این راستا همکاری های نزدیکی با دانشکاه علوم پزشکی تهران، پژوهشکده بیماری های پستان، و مراکز علمی خارج از کشور مانند دکتر سالمون در فرانسه وجود دارد.

4. چاپ و انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر بین المللی:

تا کنون بیش از 10 مقاله علمی از این مرکز در مجلات علمی معتبر به چاپ رسیده است. در همین راستا بیش از 8 طرج دیگر در حال انجام است که به زودی نتایج آن آنایلز و چاپ خواهد شد.

5. چاپ و انتشار کتب علمی با رویکرد آموزش های عمومی:

در ذیل این فعالیت تا کنون دو کتب به نام های "سفری با سرطان پستان " و "ورم لنفاوی دست پس از درمان سرططان پستان" به چاپ رسیده و در اختیار علاقمندان است.

6. چاپ و انتشار کتب تخصصی برای متخصصین رشته های مرتبط.:

تا کنون کتاب Breast Management, An Algorithmic approach to common diseases در سال 2011 به چاپ رسیده است و این کتاب در سال 2014 با بازنگری کلی به چاپ رسیده است. این دو کتاب در پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی انجام شده و  دکتر کاویانی در این کار مشارکت داشته اند.