دکتر احمد کاویانی

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

پزشکی عمومی:                     1374، دانشگاه علوم پزشکی تهران

تخصص:                              جراحی عمومی، 1378، دانشگاه علوم پزشکی تهران

فلوشیپ فوق تخصصی:              جراحی پستان، 2008، دانشگاه پاریس

رتبه علمی:                              استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران

محل فعالیت (دانشگاهی) :         بیمارستان امام خمینی تهران- 90 611-021

محل فعالیت (خصوصی) :           بیمارستان لاله تهران- 67 10 57 88-021

آدرس مطب:                       میدان توانیر، پلاک 3، واحد 42

تلفن:                                   37 39 66 88-021

فاکس:                                98 16 87 88-021Ahmad Kaviani

Professor of Surgery, Tehran University of Medical Sciences 

 

School:                                      Medicine  

Department:                              Surgery  

Academic Rank:                         Professor  

H index                                     12

Total number of citation              444

Address:                                    No 3, Tavaneer Squ., Tehran, Iran

Tel:                                          +9821 88 66 39 37

Fax:                                          +9821 88 87 16 98

Email:                                        akaviani@sina.tums.ac.ir

Homepage:                                www.tums.ac.ir/faculties/akaviani

Birth Date:                                 11 Sep 1969  

Birth Place:                                Ghazvin, Iran 

Marital Status:                           Married 

 

 

Education

Post graduate University Diploma on Oncoplastic and Reconstructive Breast Surgery, Paris XI university, Gustave-Roussy Institute, Paris, France, 2007-2008

Post graduate fellowship on cancer and surgery, Paris V and Paris VI University, Curie Institute, Paris, France, 2006-2007

Fellowship in Medical Education, TUMS, Tehran, Iran, February - March 2005

Doctor of Board Certification of General Surgery, TUMS, Tehran, Iran, Sep. 1999.

Resident of General Surgery, Imam Hospital and Cancer Institute, TUMS, 1995-1999.

Medicine diploma, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), 1987-1995.

 

Positions Held

Editor-in-Chief and Chairman, Archives of Breast Cancer Journal, 2013-present

Dean, Virtual Faculty, Tehran University of Medical Sciences(TUMS), 2013-present

Research Deputy, Department of Surgery, TUMS, 2010-present

President of Imam Khomeini University Hospital, 2008-2010

Director, National Project on “Maps of Science for TUMS in the horizon of 2025”, TUMS, 2008-2009

Associate Professor, Department of Medical Ethics, TUMS, 2008-present

Associate Professor of surgery, Surgery department, TUMS, 2008-present

Director, Research Development Center, TUMS. 2004- 2006

Deputy of educational affaires, Surgery Department, TUMS, 2004-2006.

Associate Editor, Iranian Journal of Breast Disease, 2008-present

Chairman, Biannual Iranian Congress on Breast Cancer, 2004, 2006, 2009, and 2011, Tehran, Iran

Director, Iranian Center for Breast Cancer (ICBC).  2000- 2004.

Editor in Chief, Iranian Journal of Laser in Medicine. 2001-2006.

Member of Iranian top committee of “CME Surgery”, 2003- 2005.

 

Experiences

Advance workshop on journal Editorial, Elsevier Science workshop, October 2014

Director, organizer, and the main operator of “live surgery workshops on oncoplastic and reconstructive breast surgery” Tehran Breast Cancer congress, 2010, 2011, 2013 and 2014.

Lecturer in Oncoplastic Surgery workshop, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, 2008- 2012.

Advanced Oncoplastic Breast Surgery Course, Curie Institute, Paris France, October 2007

Question Master's Workshop for Surgery Exams, Ministry of Health and Medical Education, Tehran Iran, Dec. 2000.

Courses of Laser Surgery, Ministry of Public Health of Russia, State Research center for Laser. Medicine, Moscow, Russia Oct.-Nov. 2000

Low Level Laser Therapy “Educational Course” Sep. 2003 Edinburgh Scotland.

Skin Photodynamic Therapy “Educational Course” Sep. 2003 Edinburgh Scotland.

WHO/EMRO National Training Course (Research Proposals and Scientific Reports) December 2003, Tehran Iran.

Lecturer of Research Methodology, TUMS, 1995-6.

 

Honors, Distinctions, and Scientific Societies Membership

Société Française de sénologie et de pathologie mammaire (SFSPM), Member, 2007- present

European society for surgical Oncology (ESSO), Member, 2002-present

American Society of Laser Medicine and Surgery (ASLMS), Fellow, 2002-2006

Member of Iranian CME in surgery, 2000-2003 and 2005

 

Computer Knowledge

 Microsoft word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Adobe PDF and SPSS.

OJS journal Manager

 

Language skills

Persian: Maternal Language

English: Fluent

French: Fluent

 

Interests:

 General Interests: Traveling with Family, Sport especially Swimming and Tennis

 

Professional Interests:

Breast Surgery, especially Oncoplastic, plastic and reconstructive Surgery

Medical Ethics, especially professionalism in Medicine

 

Publications:

Books:

 1.      Olfat-Bakhsh A, Kaviani A, et al “Algorithms in Breast disease management, ICBC Protocol.” Iranian Center for Breast Cancer (ICBC)) Press, Tehran, Iran, 2011, In English.

 

2.       Ebrahimi A, Kaviani A., et al.  “Another live after breast cancer” , ICBC press, 2011, Tehran, Iran. (in Persian)

 

 3.      Olfat Bakhsh A., Kaviani A., “Breast Cancer for the health care providers”. Official publication of Iranian Ministry of Health, 2010, Tehran, Iran. (in Persian)

 

 4.      Kaviani A., Ebrahimi M., Najafi M, Haghighat Sh, Majid-zadeh K. “Breast cancer; Ahopeful journey to the health.”  Ghanjineh-Salamat Publication in collaboration of ICBC publication, 2010, Tehran, Iran. In Persian.

 

5.       Kaviani A. et al, “Maps of sciences for Tehran University of Medical Sciences in the Horizon of 2025”, TUMS Official publication, 2009, Tehran Iran. In Persian.

 

6.       Kaviani A., Lotfi T. M. “post-mastectomy lymphedema; an overview for patients”. TUMS Official Publication,  2006, 2009 and 2010, Tehran, Iran. In Persian. (Third Edition)

 

7.      Hagigat Sh.,Harirchi I., Kaviani A. "Breast Management, a guideline on common diseases". ICBC publicationi, 2002. Tehran, Iran. In English.

 

Articles:

1.       Najafi M., Salmon RJ,, Kaviani A, “Oncological Outcome of Oncoplastic Breast Surgery: A Review of the Literature”. Archives of Breast Cancer, 2015, 2 (1), 5-14.

 

2.       Kaviani A , Safavi A, Mirsharifi R. “ Immediate and delayed contralateral symmetrization in oncoplastic breast reduction: patients' choices and technique formulation” Plast Reconstr Surg Glob Open. 2015. 6;3(1):e286.

 

3.       Kaviani A, Safavi A, Mohammadzadeh N, Jamei K, Ansari-Damavandi M, Salmon RJ. “Oncoplastic surgery in breast conservation: a prospective evaluation of the patients, techniques, and oncologic outcomes”. Am J Surg. 2014 Nov;208(5):727-34.

 

4.       Miri R, Rabbani A, Neishaboury M, Kalantar-Moatamedi M, Kaviani A.  “Role of Capitonage and Fibrin Sealant in Reducing Seroma Formation after Breast Conservation Surgery: A Randomized Clinical Trial” , Archives of Breast Cancer 1 (2), 13-18, 2014.

 

5.       Kaviani A., “Archives of Breast Cancer: An Academic Multidisciplinary Breast Cancer Forum” Archives of Breast Cancer 1 (1), 1-2, 2014.

 

6.       Neishaboury M., Mohamadzadeh N., Jamei Kh., Kaviani A., “Predictors of Sentinel Node Involvement in Breast Cancer”, Archives of Breast Cancer 1 (1), 32-36, 2014.

 

7.       Ghaderi I., Kaviani A., Fakhrejahani E., Mehrdad N., Hazar N., Karbakhsh M., “Religious, Cultural, and Social Beliefs of Iranian Rural Women about Breast Cancer: A Qualitative Study”, Archives of Breast Cancer 1 (1), 25-31, 2014.

 

8.       Ghadiri F, Iranpour N, Yunesian M, Shadlou Z, Kaviani A. “Do the different reasons for lactation discontinuation have similar impact on future breast problems?” Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(10):6147-50.

 

9.       Kaviani A., Baradaran B., Rabbani A, “How to manage Idiopathic Granulomatous Mastitis: Case series, review of the literature and suggestion of a new approach”. The Breast J. 2014 Jan-Feb;20(1):110-2.

 

10.     Kaviani A., Sodagari N., Sheikhbahaei S., Eslami V., Hafezi-Nejad N., Safavi A., Noparast M., Fitoussi A., “From Radical Mastectomy to Breast-Conserving Therapy and Oncoplastic Breast Surgery: A Narrative Review Comparing Oncological Result, Cosmetic Outcome, quality of Life, and Health Economy”. ISRN Oncology, Volume 2013, Article ID 742462.

 

11.     Kaviani A, Neishaboury M, Mohammadzadeh N, Ansari-Damavandi M, Jamei K., “Effects of obesity on presentation of breast cancer, lymph node metastasis and patient survival: a retrospective review.” Asian Pac J Cancer Prev. 2013;14(4):2225-9.

 

12.     Foroughizadeh M, Mozdarani H, Majidzadeh-A K, Kaviani A. “Variation of ATM Gene Expression in Peripheral Blood Cells of Sporadic Breast Carcinomas in Iranian Patients.” Avicenna J Med Biotechnol. 2012 Apr;4(2):95-101.

 

13.     Najafi M., Nedaie H.A., Lahooti A., Omranipour R., Nafissi N, Akbari M.E., Olfatbakhsh A., Kaviani A., Alavi N. “Radiation exposure of the surgeons in sentinel lymph node biopsy”. Iran. J. Radiat. Res., 2012; 10(1): 53-57.

 

14.     Kaviani A., Barabaran-N B., Noparast M, Sentinel Lymph Node Biopsy in management of early breast cancer; Is it rational to omit blue dye injection? Surgery, 2012; 152(1):140.

 

15.     Majidzadeh-A K, Kaviani A., Esmaeili R, Farahmand L, Shojamoradi MH, Zare AA, Eini L, Abbasvandi F, Olfatbakhsh A, Moazen H. “Iranian Breast Cancer Bio-Bank: the activity and challenging issues.” Cell Tissue Bank. 2012 Feb 9.

 

16.     Ghalandarpoorattar SM, Kaviani A, Asghari F. “Medical error disclosure: the gap between attitude and practice.” Postgrad Med J. 2012 ;88(1037):130-3.

 

17.     Kaviani A., Ghadiri F., Iranpour N.,Shadloo Z., Rabbani A. “Breast cancer research in Iran; essential data to organize the researches.” Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(11):3129-31..

 

18.     Kaviani A, Djavid GE, Ataie-Fashtami L, Fateh M, Ghodsi M, Salami M, Zand N, Kashef N, Larijani B. “A randomized clinical trial on the effect of low-level laser therapy on chronic diabetic foot wound healing: a preliminary report.” Photomed Laser Surg. 2011: 29(2), 109-14.

 

19.     Kaviani A., Taslimi Sh., Athari B., Yunesian M., Hosseini M., Rabbani A. “The cosmetic results after oncoplastic breast surgery in Iranian women.” Tehran University Medical Journal, 2010: 68(4),  213-219. [in Farsi].

20.     Kaviani A., Mehrdad N., Yunesian M., Ebrahimi M., Majid-Zadeh K., Akbari ME., “Psychosocial supportive care for breast cancer patients; Iranian physicians’ perspective.” Iranian Journal of Cancer Prevention, 2010, 3, 1, 23-27.

 

21.     Kaviani A, Fateh M, Ataie-Fashtami L, Yunesian M, Najafi M, Berry M, “Comparison of Carbon Dioxide Laser Capabilities and Scalpel for Breast Lumpectomy: A Randomized Controlled Trial”. Photomedicine and laser surgery, 2008, 26: 257-262

 

22.     Khanmohammadi M, Garmarudi AB, Ghasemi K, Jaliseh HK, Kaviani A. “Diagnosis of colon cancer by attenuated total reflectance-fourier transform infrared microspectroscopy and soft independent modeling of class analogy.” Med Oncol. 2008 Nov 7.

 

23.     Kaviani A, Mehrdad N, Najafi M, Hashemi ES, Yunesian M, Ebrahimi M, Hooshmand H, Izadi S. Comparison of naproxen with placebo for the management of noncyclical breast pain: a randomized, double-blind, controlled trial. World J Surg. 2008 Nov;32(11):2464-70

 

24.     Shidfar F., Sadeghi S., Kaviani A. “A survey of medical ethics education in Iran medical faculties Iranian” Journal Allergy, Asthma and Immunology, 2007; 6 (Suppl 5): 47-51.

 

25.     Hatmi ZN, Delavar B, Kaviani A, Majd M. ”Studying the accuracy of breast physical examination and breast physical examination along with mammography in the early detection of breast masses among Iranian women”. The Breast J. 2007;13(3):320-3.

 

26.     Kaviani A., Delavar B., No-Parast M., Hatmi Z.N., Najafi M., Haghighat Sh., Majd M. “The accuracy of midwives CBE in detection of breast lumps”. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2006; 7(2):279-82.

 

27.     Kaviani A., Hashemi E.S., Fathi M., Rabbani A. “Pregnancy induced gigantomastia in a 19 year old woman”. The Breast J. 2006;12(5):495-6.

 

28.     Kaviani A., Fateh M., Nooraie R.Y., Alinagi-Zadeh M.R., Ataie-Fashtami L. ” Low-level laser therapy in management of postmastectomy lymphedema.”  Lasers Med Sci. 2006: 36(5):377-82.

 

29.     Kaviani A., Ataie-Fashtami L., Fateh M., Sheikhbahaee N., Ghodsi M., Zand  N., Esmaeeli Djavid G.R., “Photodynamic Therapy of Head and Neck Basal Cell Carcinoma according to Different Clinicopathologic Features”.  Lasers in Surgery and Medicine. 2005: 36:377–382.

 

30.     Shidfar F., Kaviani A., Parsapour A., Haghighi Z., Aramesh K., Vasheghani Farahani A., Keyhanidoust Z., Mohammadian M., Larijani B. “Ethical guidelines of research on vulnerable groups”. Journal of Babol University of Medical sciences, Winter 2005. [in Farsi]

 

31.     Najafi M., Ebrahimi M., Kaviani A., Hashemi E.S., Montazeri A. "Breast conserving surgery versus mastectomy: cancer practice by general surgeons in Iran". BMC Cancer. 2005: 5;5(1):35

 

32.     Sadjadian A,  Kaviani A., Haji-Mahmoodi M., Montazeri A., Ebrahimi M, Samiei F., Akbari ME. “Complementary and Alternative Medicine (CAM) use by cancer patients in Iran”. Payesh, summer 2005. [in Farsi]

 

33.     Rabbani A., Kaviani A., Jalili D., Djavid G. E.  “Mortality of the patients in the general surgery ward of a referral university hospital”. Official J of faculty of Public health,  2(4) 59-68 winter 2003. [in Farsi]

 

34.     Hashemi E.S., Kaviani A., Najafi M., Ebrahimi M., Hooshmand H., Montazeri A. "Seroma formation after surgery for breast cancer". World J Surg Oncol. 2004: 9; 2(1):44.

 

35.     Kaviani A., Djamali-Zavareie M., Noparast M., Keyhani-Rofagha S. “Recurrence of primary extramedullary plasmacytoma in both breasts simulating primary breast carcinoma”. World J Surg Oncol. 2004: 31; 2(1):29.

 

36.     Zargar M., Khaji A., Kaviani A., Karbakhsh M., Yunesian M., Abdollahi M. “The full moon and admission to emergency rooms”. Indian J Med Sci. 2004: 58(5):191-5.

 

37.     Sadjadian A., Kaviani A., Yunesian M., Montazeri A., "Patient satisfaction: a descriptive study of a breast care clinic in Iran”. European Journal of Cancer Care 2004: 13, 163–168.

 

38.     Zargar M., Sayyar roudsari B., Shadman M., Kaviani A., Tarighi P. "Pedriatric transport related injuries in Iran; the necessity of implementation of injury prevention protocols”. Injury. 2003: 34(11):820-4.

 

39.     Kaviani A., Majidzadeh K., Vahdaninia M.S. “Mastalgia in females attending the Iranian Center for breast cancer”. Payesh. 1(1) 57-61 winter 2001. [in Farsi]

 

40.     Rabbaini A., Kaviani A., Jafarian A. “The role of prophylactic antibiotics therapy on the incinence of wound infection after open appendectomy” Teb Va Tazkieh. 39(179-183) Winter 2000. [in Farsi]  

 

 

Presentations:

 1.      Kaviani A., Safavi A., Mohamadzadeh N., Jamei Kh., “Oncoplastic Techniques in Breast Conservation in Asian Women Considering Different Techniques and Oncologic Outcomes”, June 2013, Milan Breast Cancer Conference, Milan, Italy. (Oral Presentation).

 

2.       Kaviani A., “panel Manager; updates in  axillary surgery in Breast Cancer”, October 2013, Annual Meeting of Iranian Society of surgeons, Milad Congress Cancer, Tehran Iran. (Oral Presentation).

 

3.       Kaviani A., “Breast Reconstruction hints; decision making and techniques” 5th National Breast Cancer Congress, October 2012, Milad Congress Center, Tehran, Iran. (Oral Presentation).

 

4.       Kaviani A., “panel manger, Oncoplastic surgery interference with other disciplines” 5th National Breast Cancer Congress, October 2012, Milad Congress Center, Tehran, Iran. (Oral Presentation).

 

5.       Kaviani A., “Risk Assessment in Breast cancer”, 4th Annual congress of Iranian Gynecology Oncology association, June 2012, Milad Hall, Tehran, Iran. (Oral Presentation).

 

6.       Kaviani A., “Teaching Oncoplastic Surgery”. 7th International congress of breast cancer, Feb 2012, SBMU, Tehran, Iran. (Oral Presentation).

 

7.       Kaviani A., “The role of Surgery in Breast cancer Treatment”, Annual congress of Iranian Nuclear Medicine Association, 2012 Tehran, Iran.  (Oral Presentation).

 

8.       Kaviani A. “Challenges in Oncoplastic Breast Surgery for other disciplines”, 4th Tehran Breast Cancer Congress, October 2011, Tehran, Iran. Panel discussion. (Oral Presentation).

 

9.       Kaviani A., Villiams N., Taslimi Sh., Athari B., Yunesian M. Keshtgar M. “Subjective and objective assessment of cosmesis after oncoplastic breast surgery in Asian women.” 15th congress of European Society of Surgical Oncology, September 2010, Bordeaux, France. (Oral Presentation).

 

10.     Kaviani A., Taslimi Sh., Athari B., Yunesian M. Rabbani A. “The cosmetic results after oncoplastic breast surgery in Iranian women.” 15th congress of European Society of Surgical Oncology, September 2010, Bordeaux, France. (Poster Presentation).

 

11.     Kaviani A., Manager of challenging session: controversies in locally Advanced Breast Cancer, TBCC3, July 2010, Tehran, Iran.

 

12.     Kaviani A.,Taslimi Sh., Athari B., Yunesian M. Rabbani A. “The cosmetic results after oncoplastic breast surgery in Iranian women.” Third national congress of breast congressTBCC3, July 2010, Tehran, Iran. (Oral Presentation).

 

13.     Kaviani A, Ghadiri F, Iranpour N., Shadloo Z. “Breast cancer research in Iran; essential data to organize the researches” APOCP April 2010, Istanbul, Turkey. (Oral Presentation).

 

14.     Kaviani A., “Lasers application in general surgery, an overview”, International congress of lasers in Medicine, Jan 2010, Tehran, Iran. (Oral Presentation).

 

15.     Kaviani A., coordinator of a panel on “Management of early breast cancer”, Iranian association of General Surgeon’s congress, Nov 2009, Tehran, Iran.

 

16.     Kaviani A., “The role of surgery in Metastatic Breast Cancer”, Iranian Association of general surgeon’s annual congress, Nov 2009, Tehran, Iran. (Oral Presentation).

 

17.     Kaviani A., “An overview of breast cancer clinical studies in Iran”, Breast cancer genetics symposium, 2009, Tehran Iran. (Oral Presentation).

 

18.     Kaviani A, Garbey . “Oncoplastic Breast Surgery Workshop” third international congress on Breast Cancer, Cancer research center, SBMU, Tehran, Iran. (Oral Presentation).

 

19.     Kaviani A, Salmon RJ., “New advances in surgical techniques of beast conservative surgery” 19 Asian Pacific Cancer Conference, November 2007, Tehran, Iran. (Oral Presentation).

 

20.     Kaviani A, Tarahhomi M, Noparast M, Lotfi M, Haghighat Sh., Razavi F. “Risk factors for developing upper limb lymphedema after breast cancer treatment in Iran” 19 Asian Pacific Cancer Conference, November 2007, Tehran, Iran. (Poster Presentation).

 

21.     Noparast M., Lindtjorn B., Kaviani A, Mohagheghi MA. “Beast cancer treatment in Iran”, 19 Asian Pacific Cancer Conference, November 2007, Tehran, Iran. (Poster Presentation).

 

22.     Mehrdad N., Kaviani A., Yunesian  m., Hashemi ES., Najafi M., Hooshmand H.,Ebrahimi M., Baradartam P., Majid-zadeh K. “comparison of Naproxen with placebo for treatment of non-cyclic mastalgia: a randomised triple blind controlled trial”   5th EBCC conference, March 2006, Nice, France (Poster Presentation).

 

23.     Mehrdad N., Kaviani A., Ghaderi I., Fakhrejahani E., Ebrahimi M., Jarvandi F., Sadjadian AS. ”Iranian wemen’s belief toward breast cancer screening; a qualitative survey”. 13th ECCO conference, October and November 2005, Paris, France (Poster Presentation).

 

24.     Sadjadian A., Kaviani A., Najafi M., Ebrahimi M., “risk factors for breast fibroadenoma and fibrocystic changes”. 4th world conference on Breast Cancer. June 2005, Halifax, Canada (Oral Presentation).

 

25.     Hashemi E. S., Montazeri A., Kaviani A., Najafi M., Ebrahimi M. “Drain removal time after breast cancer surgery”. 4th world conference on Breast Cancer. June 2005, Halifax, Canada (Poster Presentation).

 

26.     Kaviani A., Fateh M., Yousefi R., Hejri S. Mortaz, Ghodsi M. “application of  low- level laser therapy in management of postmastectomy lymphedema”. Laser Florence conference, October 2004, Florence, Italy. (Oral Presentation).

 

27.     Kaviani A., Ataeie L., Fateh M., Ali-Nagi_Zade M., Godsi M. Sheikh-Bahaeie N., “photodynamic therapy for head and neck basal call carcinoma according to different pathologic type” 4th Princess Margaret Hospital conference on new developments in cancer, September 2004, Toronto, Canada (Poster Presentation).

 

28.     Kaviani A., Fateh M., Esmaeeli Djavid GE., Godsi M., Ataeie L., “photodynamic therapy for head and neck basal call carcinoma” 12th congress of the European Society of Surgical Oncology, 31 March-3 April 2004, Budapest, Hungary. (Poster Presentation).

 

29.     Montazeri A., Sadjadian AS., Kaviani A., Haji-Mahmoodi M., Ebrahimi M. “Depression and the use of complementary medicine among breast cancer patients” 4th European Breast Cancer Conference,16-20 March 2004, Homburg, Germany. (Poster Presentation).

 

30.     Najafi M., Ebrahimi M, Kaviani A., Hashemi E.“Breast conserving surgery versus mastectomy; Iranian surgeon’s opinion” 4th European Breast Cancer Conference,16-20 March 2004, Homburg, Germany. (Poster Presentation).

 

31.     Hashemi E., Montazeri A., Najafi M., Haghighat Sh., Kaviani A. “The role of tumor markers in diagnosis of breast cancer recurrence” 4th European Breast Cancer Conference,16-20 March 2004, Homburg, Germany. (Poster Presentation).

 

32.     Hashemi E., Montazeri A., Kaviani A., Najafi M., Ebrahimi M. “Seroma formation in breast cancer patients” 4th European Breast Cancer Conference, 16-20 March 2004, Homburg, Germany . (Poster Presentation).

 

33.     Kaviani A., Yousefi R., Hejri S. Mortaz, Ghodsi M. “Postmastectomy lymphedema: application of low- level laser therapy”. Joint International Laser Conference,21-23 September 2003, Edinburgh, Scotland. (Oral Presentation).

 

34.     Kaviani A., Djavid GH.,”Photodynamic therapy in skin basal cell carcinoma with hematoporphyrin derivate IX in outpatient setting”.18th UICC conference, July 2002,Oslo,Norway. (Oral  Presentation).

 

35.     Kaviani A., Mehrdad N., Karbakhsh M., Ghaderi I., Ebrahimi M., Hashemi E. “Physicians don’t see eye to eye with each other on the features of psychosocial support”, 3rd European Breast Cancer Conference(EBCC3), March 2002, Barcelona, Spain. (Poster Presentation).

 

36.     Kaviani A, Mehrdad N., Fakhrejahani E., Haghighat S., Karbakhsh M., "The ideal psychosocial support team for breast cancer patients: controversies prevails", 3rd European Breast Cancer Conference(EBCC3), March 2002, Barcelona, Spain. (Poster Presentation).

 

37.     Fakhrejahani E., Kaviani A, Ansari M., Moradi M., Mehrdad N., Haghighat S., Ebrahimi M., “Breast Complaints: Which cause more distress?" 3rd European Breast Cancer Conference(EBCC3), March 2002, Barcelona, Spain. (Poster Presentation).

 

38.     Ghaderi I., Fakhrejahani E., Kaviani A., Mehrdad N. “Iranian women's beliefs toward breast cancer: a qualitative interview study" 3rd European Breast Cancer Conference(EBCC3), March 2002, Barcelona, Spain. (Poster Presentation).

 

39.     Ebrahimi M., Mehrdad N., Akbari M.E., Kaviani A., Haghighat S., Fakhrejahani E., “Delayed presentation in breast cancer: patient delay in Iran” "3rd European Breast Cancer Conference(EBCC3), March 2002, Barcelona, Spain. (Poster Presentation).

 

40.     Haghighat S., Akbari M.E., Ansari M., Kaviani A., Hashemi E., Ebrahimi M., Fakhrejahani E., “Complications of Tamoxifen in Breast Cancer Patients” "3rd European Breast Cancer Conference(EBCC3), March 2002, Barcelona, Spain. (Poster Presentation).

 

41.     Kaviani A, Sadjadian A., Javid G.E. "Patient satisfaction; Physical Environment makes sense". 11th European Cancer Conference.(ECCO11) October 2001.Lisbon. Portugal. (Poster Presentation).

 

42.     Kaviani A, B.Hariri Sh, Bahadori M. "Post mortem coronary angiography; A new simplified method". 2nd International Congress of Heart Diseases. July 2001 Washington DC. USA. (Poster Presentation).

 

43.     Kaviani A, Majidzadeh K, Vahdaninia M. "Breast Pain and Its Associated Factors". 14th Congress of Iranian College of Surgeons. May 2001. Tehran. Iran. (Oral Presentation).

 

44.     Hariri Sh, Kaviani A, Agili M, Fakhre jahani E. "Coronary Evaluation with Postmortem Angiography". Iranian annual congress of pathology.October 2000. Tehran.Iran. (Oral Presentation).

 

45.     Bahadori M. Kaviani A, Agili M, Hosseini M. "Pathologic Indices of Heart in 250 Random Autopsy". 7th International congress of heart diseases. June 1995. Tehran. Iran. (Oral Presentation).

 

46.     Kaviani A, Agili M, Sadegi B. "Anatomic Indices of the Heart". 2nd National medical student research congress. June 1993. Tehran. Iran. (Oral Presentation).

 

 

Numerous lectures in Medical Laser and Breast Cancer field in Iranian Ministry of Health, TUMS and Iranian Medical Council conferences as invited speaker.