نمونه برداري از پستان چیست و چرا انجام می­شود؟

                  

در صورتي كه نتايج معاينات و تصويربرداري هاي پستان غير طبيعي باشند، قدم بعدي نمونه برداري از توده جهت ارسال به آزمايشگاه و بررسي ميكروسكوپي سلولهاي آن است. روشهاي مختلفي براي نمونه برداري وجود دارند كه شامل موارد زير مي باشند:

 

1. نمونه برداري با سوزن باريك

            در بسیاری از موارد به عنوان قدم اول در تشخيص يك توده پستانی، پزشك سوزن كوچكي را كه متصل به سرنگ است (مانند سوزن يك سرنگ معمولي كه جهت تزريقات به كار مي رود) وارد توده مي كند و تعدادي سلول را با مکش وارد سرنگ مي نمايد. اين سلولها سپس جهت بررسي ميكروسكوپي به آزمايشگاه ارسال مي شوند. اين روش آسپيراسيون سلولي يا  FNA ناميده مي شود و  نبايستي با "بيوپسي" يا "نمونه برداري نسجی" اشتباه گرفته شود.

*  در صورتي كه توده كيست باشد (كيست يك توده حاوي مايع است)، با این روش، مایع داخل کیست خارج شده و در صورتي كه پس از تخلیه، دیگر اثری از توده باقی نمانده و مایع داخل کیست خونی نباشد، تشخيص کیست ساده پستان قطعي می شود.

* در صورتي كه مايع خارج شده از كيست خوني باشد، این مایع براي آزمايش فرستاده مي شود و در غير اين صورت اين توده يك كيست ساده تلقي شده و هيچ آزمايش تكميلي ديگري لازم نيست.

اگر محل توده به خوبی و به آسانی قابل لمس نباشد، FNA با هدایت سونوگرافي و به كمك آن انجام مي شود. به این معنی که ابتدا محل توده توسط سونوگرافی کاملا مشخص شده و سپس با دید غیر مستقیم و از طریق صفحه نمايشگر مکش (آسپیراسیون) انجام می شود.

             

 

2. نمونه برداری بافتی از طریق سوزن (Core needle Biopsy)

این روش مشابه روش قبل بوده ولی در این روش قطر سوزن بيشتر است و از سوزنهاي مخصوص که ضخيم ترند جهت برداشت نمونه از توده پستاني استفاده مي شود. در این روش ستون باریکی از نسج پستان (و نه فقط تعدادی از سلول ها) خارج شده و جهت مطالعات آسیب شناسی در اختیار آزمايشگاه آسیب شناسی قرار مي گیرد و بنابراین بافت بيشتري را براي تشخيص بيماري فراهم مي آورد كه تشخیص قطعی را امكان پذير می سازد. امروزه در اغلب موارد، می توان این روش را جایگزین نمونه برداری از طریق جراحی نمود.

در این روش تمام توده از بدن بیمار خارج نمی شود و این اقدام صرفا یک اقدام تشخیصی است. برای انجام این کار جراح محل ورود سوزن را بی حس می کند و سپس به نمونه گیری اقدام می نماید. بزرگترین حسن این روش این است که این کار باعث می شود تشخیص صددرصد بیماری قبل از اقدام به جراحی یا اقدامات شدیدتر مشخص شود و بنابراین جراح با کمک سایر پزشکان تیم معالج و نیز بیمار می تواند نقشه کامل مراحل درمانی را از ابتدا مشخص کند و بیمار بتواند نسبت به اقداماتی که لازم است انجام دهد اشراف کامل پیدا کند.

 

3. نمونه برداري به روش جراحي

دراين روش بخشي از توده يا در اغلب موارد تمامي آن توسط يك برش كوچك كه بر روي پستان ايجاد مي شود، خارج مي گردد. اين روش با بي حسي موضعي و یا بيهوشي عمومي انجام مي شود و پس از اتمام عمل، محل برش بخيه خواهد شد.

انتخاب نوع تكه برداري از پستان بسته به  شرايط توده و نیز شرایط بيمار و بر اساس شک بالینی پزشک معالج متفاوت است.

در تمامي اين روش ها نسج خارج شده به آزمايشگاه پاتولوژي ارسال خواهد شد.

 

 

 

بررسی آسیب شناسی بافتی به چه صورت است؟

 

هر نمونه نسجی پس از خارج شدن از بدن (خواه به روش بیوپسی با سوزن قطور یا جراحی) به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال می شود.

يك پزشک متخصص آسيب شناسی (پاتولوژيست)، بافت خارج شده را زير ميكروسكوپ بررسي خواهد كرد و گزارشی راجع به يافته هاي خود خواهد داد که جزئياتي را در مورد ظاهر تومور و نوع سرطان پستان فراهم خواهد كرد. اين اطلاعات براي تصميم گيري در خصوص انتخاب روش درماني مفيد و الزامی است.

جواب آسيب شناسي می تواند به یکی از فرم های زیر باشد:

 نتیجه بررسی كاملا طبيعي است: نياز به اقدام اضافه تري نيست.

 نتیجه حاكي از وجود سرطان نیست، اما سلولها كاملا هم طبيعي نمی باشند ( مثلا انواعي از بيماريهاي خوش خيم):  شما بايد تحت نظر پزشك قرار بگيريد كه بسته به جواب آسيب شناسي پزشكتان شرايط پیگیری های بعدی را براي شما روشن خواهد كرد.

 نتیجه آسيب شناسي حاكي از وجود توده سرطاني در پستان است: مراحل مختلف درمان سرطان آغاز خواهد شد. از آنجا كه بسته به خصوصيات توده سرطاني روشهاي مختلف درماني وجود دارند، ممكن است آزمايشات اضافه تري نيز از سوي پزشك درخواست شود. براي مثال، با توجه به سن شما بررسي وضعيت گيرنده هاي هورموني تومور و يا برخي آزمايشات خوني انجام خواهد شد.

آزمايشات مربوط به گيرنده هاي استروژني و پروژستروني، ميزان حساسيت تومور را به اين هورمون ها مشخص خواهند كرد. در صورتي  كه در سلولهاي تومور، مناطقی براي اتصال هورمون ها وجود داشته باشند گفته مي شود كه آن تومور از نظر گيرنده هاي استروژني و پروژستروني مثبت است.

بیمارانی كه گیرنده استروژني آنها مثبت است معمولا پاسخ بهتری به درمان می دهند. البته اين موضوع در تمام بيماران ثابت نبوده و قطعيت ندارد. تومورهاي با گيرنده استروژن مثبت مي توانند با داروهاي ضد استروژني مثل تاموكسي فن يا مهاركننده هاي آروماتاز درمان شوند.