گردش كار بيماران

برای راحتی در پذیرش و انجام ویزیت و درمان بیمارانء مراحل زیر برای هر بیمار پیاده خواهد شد:

الف- پذیرش:

پس از تعیین وقت قبلی، در ابتدای ورودتان، ابتدا منشی کلینیک خانم رحمانی پذیرای شما خواهد بود. او از شما سؤالاتی در خصوص سن، علت مراجعه، آدرس های تماس پستی، تلفنی و الکترونیک و ..... را خواهد پرسید تا این اطلاعات را در کامپیوتر وارد نماید. این کار باعث می شود تماس با شما در شرایط کنسل شدن، تغییر ساعت و در اختیار گذاردن سایر اطلاعات ضروری با مسئولیت انجام پذیرد.

ب- اخذ سوابق پزشکی و تکمیل پرونده های الکترونیک:
پس از انجام امور مربوط به پذیرش، شما نزد خانم صبری راهنمایی خواهید شد. ایشان مسئول تکمیل پرونده پزشکی الکترونیک شما می باشد. در این قسمت سؤالاتی در خصوص سوابق پزشکی شما اعم از مدارک پزشکی یا سوابق دارویی یا بیماری های قبلی و دیگر سؤالات مرتبط از شما پرسیده خواهد شد. مدارک پزشکی شما بصورت معمول اسکن شده و در پرونده الکترونیک شما قرار می گیرد.
بدیهی است ممکن است انجام این کار برای تمامی مدارک مقدور نباشد و لذا در مرحله اخذ سوابق پزشکی پزشک مسئول آن دسته از مدارک شما را که لازم است در پرونده شما ثبت گردد مشخص نموده تا امور مربوط به نگهداری الکترونیک آنها انجام گیرد.

ج- معاینه و ویزیت اصلی:
پس از تکمیل پرونده منشی کلینیک شما را طبق زمان تعیین شده به مطب اصلی راهنمایی خواهد کرد. در نهایت پزشک معالج مدارک شما را بررسی نموه و معاینات لازم برای شما را انجام خواهد داد. چنانچه نیاز به نمونه برداری سوزنی و یا اقدامات سرپایی دیگر وجود داشته باشد این کار در همین زمان و توسط پزشک معالجتان انجام خواهد شد.