معرفي
KBDI waiting hall 2.jpg امروزه در مراکز کشورهای پیشرفته دنیا مراکزی وجود دارند که به صورت تخصصی و توسط تیم پزشکی مستقل که آموزشهای لازم را در زمینه بیماریهای پستان دیده است، به تشخیص و درمان بیماریهای پستان می پردازند.
در حقیقت در این کشورها جراح پستان (Breast Surgeon) یک تخصص شناخته شده با تعریف مشخص دارد که جراحی های پستان را با کیفیتی ویژه ارائه می کند. هدف از تأسیس کلینیک در کوتاه مدت تأسیس مرکز تخصصی جراحی پستان و ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بصورت روز آمد و با کیفیت بالا است.
بدیهی است که با توسعه فعالیتهای مرکز اشاعه نگرش تخصصی به جراحی پستان و نیز توسعه رویکرد و عملکرد چند تخصصی در امور تشخیصی، درمانی و پژوهشی بیماریهای پستان از جمله اهداف درازمدت این مرکز خواهد بود.