تالیفات علمی دکترکاویانی

 

دکتر کاویانی در طی سالیان فعالیت علمی و تحقیقاتی خود از سال 1374 تالیفات متعددی در زمینه های مختلف پزشکی داشته است. اما از سال 1379 که ایشان به سمت رئیس مرکز تحقیقات سرطان پستان که در آن زمان گروه پژوهشی بیماری های پستان در معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود، تحقیقات ایشان در زمینه بیماری های پستان و به ویژه سرطان پستان منسجم گردید.

ایشان در طی این مدت در تالیف بیش از 10 کتاب مشارکت نموده اند ولی 2 کتاب اصلی که توسط ایشان و با همکاری برخی دیگر از همکارانشان به رشته تحریر در آمده است کتاب های “سفری با سرطان پستان به سوی امید” و نیز “تورم لنفاوی دست پس از درمان سرطان پستان، آنچه بیماران باید بدانند” می باشد. همچنین دکتر کاویانی در حال حاضر در حال تالیف کتاب جدید خود با عنوان “جراحی های زیبایی پستان، از رویا تا واقعیت” می باشد.

دکتر کاویانی تا کنون بیش از 20 مقاله به زبان فارسی و بیش از 30 مقاله به زبان انگلیسی به رشته تحریر در آورده است. مقالات بین المللی ایشان به ویژه، در مجلات معتبر بین المللی به چاپ رسیده است.