◄ مدارك دانشگاهي:

- اخذ مدرک دکترای حرفه ای پزشکی در سال 1374 از دانشگاه علوم پزشکی تهران.

- اخذ مدرک دکترای تخصصی جراحی عمومی در سال 1378 از دانشگاه علوم پزشکی تهران

- اخذ مدرک فلوشیپ آموزش پزشکی در سال 1383 از دانشگاه علوم پزشکی تهران

- اخذ مدرک فلوشیپ AFSA در جراحی پستان و سرطان در سال 2007 از دانشگاه پاریس

- اخذ مدرک فوق تخصص جراحی انکوپلاستی و بازسازی پستان در سال 2008 از دانشگاه پاریس

 

 

◄ فعاليت هاي علمي:

- مشارکت در تألیف کتاب Breast management, A guideline on common diseases به زبان انگلیسی سال 2002

- تألیف کتاب "تورم لنفاوی دست، آنچه بیماران باید بدانند" به زبان فارسی در سال 1385

- نگارش و انتشار 16 مقاله علمی به زبان انگلیسی در مجلات معتبر بین المللی

- نگارش و انتشار بيش از 14 مقاله علمی به زبان فارسي در مجلات علمی و پژوهشی داخلی

- دبیر علمی در کنگره بین المللی سرطان پستان در سالهای 1383و 1385

 

 

موقعيت هاي شغلي:

- رييس مرکز بیماری های پستان جهاد دانشگاهی به مدت 4 سال (1382-1378)

- موسس مرکز تحقیقات لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی 1381

- سردبیری مجله علمی لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی 1384-1380

- سرپرستی و مدیریت مرکز توسعه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1385-1383

- مدير طراحي نقشه جامع علمي دانشگاه عموم پزشكي تهران در افق 1404

- رييس بيمارستان امام خميني (ره) تهران 1388

- ریاست دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1392

- سردبیر ژورنال بین المللی  2013 Archives of Breast cancer

 

◄ عضويت در انجمن هاي علمي بين المللي:

- عضویت در انجمن جراحان سرطان اروپا (EDDO) از سال 2002

- عضویت در انجمن لیزر پزشکی و جراحی آمریکا (ASLMS) ، از سال 2002 تا 2007

- عضویت در انجمن سنولوژی و بیماریهای پستان فرانسه، از 2007

- عضو هيات داوري مقالات 8 ژورنال علمي بين المللي