انتشار شماره های 19 و 20 مجله علمی بین المللی Archives of Breast Cancer
شماره های نوزده و بیست از مجله علمی بین المللی Archives of Breast Cancer با افزایش کمی و کیفی مقالات، منتشر گردید.
1398/2/6   0
شماره نوزدهم این مجله در ماه دسامبر 2018 و شماره بیستم که اولین شماره درسال جدید میلادی است در آوریل 2019 منتشر گردید. در این شماره مقالات متعددی که از نظر تعداد و کیفیت ارتقای قابل توجهی داشته اند، منتشر شده است. آنچه در این مجله عملی مورد توجه است تاکید بر کیفیت بالای مقالات و کاربردی بودن آنهاست. مشارکت محققین کشور و نیز سایر محققین بین المللی در این شماره،  قابل توجه است. 
همچنین با توجه با سیاست های جدید مجله، از دانشمندان و محققین جدیدی برای همکاری در این ژورنال علمی دعوت به عمل آمده است که تا کنون 5 نفر از آنان برای همکاری در هیات تحریریه مجله از کشور های آمریکا، فرانسه، ترکیه و مالزی این دعوت را پذیرفته اند. 
 
  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):